Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРНИ ПРОЦЕСИ

ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДСЕДНИЧКЕ КАМПАЊЕ 2017: ЈЕДАНАЕСТ КАНДИДАТА И САМО ЈЕДНА КАМПАЊА

Сажетак

Предмет рада је анализа финансирања председничке кампање у Србији 2017. године. Циљ рада је испитивање ефеката јавног финансирања уведеног 2011. године које је довело до велике зависности политичких субјеката од јавних извора и огромног дисбаланса у финансијским капацитетима владајуће странке у односу на опозицију. Као теоријски оквир коришћен je приступ у литератури који говори о стварању картелизованог страначког система (или картелизованих странака). Ради се о дебатама које говоре о томе да је једна од важних последица јавног финансирања настанак статуса кво у коме највећи актери раде заједно и користе државне ресурсе да осигурају сопствено колективно преживљавање. Посебан фокус у раду је стављен на утицај јавних извора финансирања на нестанак политичких субјеката и могућности за стварање нових. Најважнији резултати до којих смо дошли у раду су: 1) постојање велике зависности политичких субјеката од јавних извора финансирања у изборним кампањама, 2) продубљивање јаза између финансијских могућности владајућег субјекта у односу на опозиционе, 3) опстанак највећег броја политичких субјеката упркос све мањим финансијским капацитетима и 4) пролиферација лабавијих организација, попут политичких покрета који су базирани на онлајн кампањама. Као једна од препорука намеће се наставак праћења ових трендова и промена регулативе уколико се такви негативни трендови и наставе.

кључне речи:

Референце

  • Агенција за борбу против корупције, Контролa финансирања политичких субјеката – годишњи финансијски извештаји за 2012. годину, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2013.
  • Агенција за борбу против корупције, Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката – изборне кампање након избора одржаних 2012. године, http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Prvi_izvetaj_o_kontroli_finansiranja_politikih_subjekata_izborne_kampanje_2012_sa_prilozima.pdf.
  • Агенција за борбу против корупције, Претрага извештаја о трошковима кампање, Internet, http://www.acas.rs/acasPublic/pretragaTroskoviKampanje.htm.
  • Biezen Ingrid Van, Rashkova, Ekaterina, “Breaking the Cartel: the Effect of State Regulation on New Party Entry”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, 2011, No. 12.
  • Biezen Ingrid Van, “Campaign and Party Finance” in: Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, 3rd ed (eds. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi and Pippa Norris), London: Sage, Internet, https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Chapter%205%20Van%20Biezen%20Campaign%20and%20party%20finance.pdf.
  • Casal Bertoa, Fernando, Molenaar, Fransje, Piccio, Daniela R., Rashkova, Ekaterina, “The World Upside Down: De-Legitimizing Political Finance Regulation”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, No. 30, 2013.
  • Casal Bértoa Fernando, Spirova Maria, “Get a Subsidy or Perish! Public Funding and Party Survival in Eastern Europe”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, 2013, No. 29.
  • Katz Richard S., Mair Peter, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party“, Party Politics 1, стр. 5–28.
  • Kaye Kate, Data-Driven Targeting Creates Huge 2016 Political Ad Shift: Broadcast TV Down 20%, Cable and Digital Way Up, Internet, http://adage.com/article/media/2016-political-broadcast-tv-spend-20-cable-52/307346/.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 324:342.511(497.11)”2017” 193-210
ç