Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЕКСПАНЗИЈА ТЕРОРИЗМА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ У СВЕТЛУ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ

Сажетак

Рад се бави анализом међусобне повезаности мигрантске кризе и пораста терористичке активности у Западној Европи. Однос ове две појаве разматра се са становишта узрочно-последичних веза, чиме се указује на чињеницу да тероризам има значајну улогу у покретању миграција муслиманског становништва из Африке и са Блиског истока ка Европској унији, те да миграције утичу на ширење тероризма ка Европи. Такође, рад се осврће на актуелну политичку ситуацију у свету у смислу узрока миграција и одговора политике земаља Европске уније на изазове избегличке кризе. Део рада бави се и интеракцијом мигрантске популације и становништва ЕУ, а нарочито порастом могућности радикализације муслимана у појединим државама чланицама. Радом су обухваћени и могући приступи решавању проблема које доноси избегличка криза, као што су преливање историјских или замрзнутих сукоба из исламског света у ЕУ и у сваком погледу неефикасна контрола миграната.

кључне речи:

Референце

  • Бериша Хатиџе, Ракић Миле, „Мигрантска криза – Студија случаја Републике Србије“, Култура полиса, бр. 30, Нови Сад, 2016.
  • Деспотовић Љубиша, „Геополитички и демографски аспекти актуелне мигрантске кризе“, Култура полиса, бр. 31, Нови Сад, +
  • Драгојловић Јоко и Јовановић Милован, „Мигрантска криза – безбедносни изазови, ризици и претње“, Култура полиса, бр. 30, Нови Сад, 2016.
  • Гајић Александар, „Геополитика сиријских миграција и ЕУ“, Култура полиса, бр. 30., Нови Сад, 2016, стр. 77-81.
  • Лечић Бориша, „Актуелне миграције ка Европи и проблем тероризма“, Култура полиса, посебно издање бр. 2, Нови Сад, 2017.
  • Ђорић Марија, “Мигрантска криза као генератор десничарског и исламистичког екстремизма у Европи“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 39-54.
  • Јовановић Милован, Бингулац Ненад, „Тероризам као савремени безбедносни изазов“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр. 23-38.
  • Михић Биљана, „Миграције – од кријумчарења миграната до „велике сеобе народа““, Национална безбедност, бр. 4, Академија за националну безбедност, Београд,
  • Павлићевић Предраг Д., „Мигрантска криза: европско јавно мњење и процес интеграције имиграционе популације“, Култура полиса, бр. 31, Нови Сад,
  • Симеуновић Драган, „Мигрантска криза као безбедносни изазов за земље западног Балкана – стање у 2017. и перспектива“, Култура полиса, посебно издање бр. 14, Нови Сад,
  • Giddens Anthony, Posledice modernosti, Filip Višnjić, Beograd, 1988.
  • Hoffman Bruce, Inside Terrorism, Columbia University Press, New York, 1998.
  • Rapoport David C., “The Four Waves of Rebel Terror and September 11”, Anthropoetics: VIII, 2002.
  • Sedeberg Peter, “Global Terrorism: Problems of Challenge and Response”, u knjizi: The New Global Terrorism, (priredio: Charles W. Kegley), Pearson, Cambridge, 2002, str. 267-284.
  • Silke Andrew, Terrorists, Victims and Society Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences, John Wiley & Sons., Hoboken, New Jersey, 2003.
  • Schmid Alex P., Links between Terrorism and Migration: an Exploration, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, no 4/2016., The Hague.
  • Zwitter Аndrej, Human Security, Law and the Prevention of Terrorism, Routledge, 2011.
  • Dnevnik, „Rusi upozoravaju: Teroristi IS-a pobjegli su u Afganistan i imaju više od 10.000 boraca, a SAD ih podcjenjuje“, https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/rusi-upozoravaju-teroristi-islamske-drzave-u-afganistanu-imaju-vise-od-10-000-boraca-a-amerika-ih-podcjenjuje—500946.html (28/05/2018)
  • BBC, “Attack on Nice: Who was Mohamed Lahouaiej-Bouhlel?”, http://www.bbc.com/news/world-europe-36801763 (19/02/2018)
  • BBC, “Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps”, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 (27/02/2018)
  • Blic, “Gospodar rata dao ponudu Evropi: Zaustaviću migrante za samo deo cene koju već plaćate”, https://www.blic.rs/vesti/svet/gospodar-rata-dao-ponudu-evropi-zaustavicu-migrante-za-samo-deo-cene-koju-vec-placate/fcspz74 (25/05/2018)
  • Deutsche Welle, “Kako filtrirati radikalne islamiste?”, http://www.dw.com/sr/nau%C4%8Dno-filtriranje-radikalnih-islamista/a-41884193 (14/03/2018)
  • https://www.iiss.org/en/publications/acs/by%20year/armed-conflict-survey-2017-8efc/acs-2017-02-introduction-9b09 (26/02/2018)
  • Middle East Monitor, “What awaits Syrian refugees in 2018?”, https://www.middleeastmonitor.com/20180111-what-awaits-syrian-refugees-in-2018/ (27/02/2018)
  • Srbija danas, „Glavni borci islamista su deca! Teroristi se najviše oslanjaju na njih!“, https://www.srbijadanas.com/clanak/glavni-borci-islamista-su-deca-teroristi-se-oslanjaju-na-decu-vojnike-uznemirujuci-video-16 (23/03/2018)
  • https://www.statista.com/statistics/202871/number-of-fatalities-by-terrorist-attacks-worldwide/ (13/02/2018)
  • https://www.wilsoncenter.org/event/trumps-jerusalem-decision-implications-and-consequences (27/02/2018)
  • Vreme, “Srce tame”, https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1347129 (31/05/2018)
периодика Политичка ревија 3/2019 3/2019 УДК 323.78+327.88(4-15)]:314.74 151-168
ç