Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

АРТИВИЗАМ И СУБВЕРЗИВНО ДЕЛОВАЊЕ КАО СТРАТЕГИЈА ОТПОРА РОДНОЈ ДИСКРИМИНАЦИЈИ

Сажетак

У овом тексту анализиран је концепт артивизма као уметничке праксе која се спроводи у циљу активистичког интервенисања унутар одређеног друштвено-политичког контекста. Артивизам често представља једини могући облик друштвене интервенције и политичког деловања на који се ослањају дискриминисане и маргинализоване друштвене групе у борби за једнакост као и за своја права и слободе. Родна дискриминација само је један од видова друштвене опресије који прожима читаво друштво. Једна од феминистичких стратегије отпора и начин борбе против родне неравноправности јесте артивистички рад. У складу са тим на примеру рада артивистичког колектива Guerrilla girls, који је у овом тексту послужио као студије случаја, указује се на неке од могућих тактика субверзије система који нормализује и подржава родну неравноправност како у оквиру институције света уметности тако и изван ње.

кључне речи:

Референце

  • Чекић Јован, Станковић Маја, „Политике видљивости: уметност у јавном простору“, Српска политичка мисао, посебно издање, број 3, 2016, стр. 225-242.
  • Aladro-Vico Eva, Dimitrina Jivkova-Semova, Olga Bailey, “Artivism: A new educative language for transformative social action”, Comunicar: Media Education Research Journal, n. 57, v. XXVI, 2018, стр. 9-18.
  • Anđelković Branislava, „Istorija umetnosti i feminističke teorije slike“, у: Uvod u feminističke teorije slike, (приредила: Branislava Anđelković), Centar za savremenu umetnost, Beograd, 2002, стр. 9-35.
  • Armstrong Chris and Squires Judith, “Beyond the Public/Private Dichotomy: Relational Space and Sexual Inequalities”, Contemporary Political Theory, 2002, стр. 261–283.
  • Asante M.K. Jr, It’s bigger than hip hop: the rise of the post-hip-hop generation, St. Martin’s Griffin, New York, 2008.
  • Demo Anne Teresa, “The Guerrilla Girls’ Comic Politics of Subversion”, Women’s Studies in Communication, Volume 23, Number 2, 2000, стр. 133-156.
  • Diverlus Rodney, “Re/imagining Artivism”, in: Artistic Citizenship Artistry, Social Responsibility, and Ethical Praxis, (eds. David J. Elliot, Marissa Silverman and Wayne D. Bowman), Oxford University Press, New York, 2016, стр. 189-209.
  • Fuko Mišel, Volja za znanjem: istorija seksualnosti I, Karpos, Loznica, 2006.
  • Goris Yannicke, Activism, Artivism and Beyond: Inspiring initiatives of civic power, Partos, 2017.
  • Lippard Lucy R., “Trojan Horses: Activist Art and Power”, in: Art after Modernisam: Rethinking Representation, (ed. Brian Wallis), The New Museum of Contemporary Art, New York, Boston, 1984, стр. 341-358.
  • Mateos Concha, Ana Sedeño, “Video artivism: The poetics of symbolic conflict”, Comunicar: Media Education Research Journal, n. 57, v. XXVI, 2018, стр. 49-58.
  • McCartney Nicola, “Complicating Authorship”, Performance Research: A Journal of the Performing Arts,  22:5, 2017, стр. 62-71.
  • Milohnić, Aldo, “Artivistic interventions as humorous re-appropriations”, European Journal of Humour Research, Volume 3, Number 2/3, 2015, стр. 35-49.
  • Mršević Zorica, Ka demokratskom društvu – rodna ravnopravnost, Institut društvenih nauka, Beograd, 2011.
  • Niehoff Simone, “Unmasking the Fake: Theatrical Hoaxes from the Dreadnought Hoax to Contemporary Artivist Practice”, in: Faking, Forging, Counterfeiting: Discredited Practices at the Margins of Mimesis, (eds. Daniel Becker, Annalisa Fischer, Yola Schmitz), Transcript Verlag, 2018, стр. 223-237.
  • Nochlin Linda, “Why have there been no great women artists?”, in: Art and sexual politics; women’s liberation, women artists, and art history, (eds. Thomas B. Hess, Elizabeth C. Baker), Macmillan, New York, 1973, стр. 1-39.
  • Nochlin Linda, “Introduction”, in: Women, Art, and Power and Other Essays, (ed. Linda Nochlin), Routledge, New York, 2018, стр. xi-xvi.
  • Šuvaković Miško, Umetnost i politika: savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije, Službeni glasnik, Beograd, 2012, стр. 10-11.
  • Young Iris Marion, Justice and the politics of difference, Princeton University Press, New Jersey, 1990.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 341.231.14-055.2:73/75 125-138
ç