Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

АЛТЕРНАТИВНО СТАРАЊЕ ЗА ДЕЦУ МИГРАНТЕ/ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА БЕЗ ПРАТЊЕ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА У СРБИЈИ

Сажетак

Алтернативно старање означава формални или неформални облик збрињавања детета/младе особе до 18. односно 26. године уколико је на редовном школовању, који траје макар једну ноћ када је дете изван родитељског дома, без обзира на то да ли је уследио након пресуде суда или одлуке органа старатељства, на иницијативу детета, његових родитеља, сродника или да је одгајатељ спонтано преузео на себе старање у одсуству родитеља. Основне форме алтернативног старања су: старатељство, резиденцијални и хранитељски смештај и засноване су на породици или су налик породици. Кроз Србију је, од 2015. године, пропутовао велики број деце, а међу њима велики је број био деце без пратње одрасле одговорне особе. За њих је од 2015.године прописана посебна заштита, са наглашеном одговорности надлежних Органа старатељства за пружање старатељске заштите и утврђивања најбољег интереса деце без пратње, али и дужност да се деца из ове популације смештају у установе социјалне заштите које су унапред предвиђене за смештај малолетних странаца. Од 2015. године до данас, услуге смештаја за децу мигранте/тражиоце азила се мењала, али је од почетка акценат био на развијању алтернативних врста смештаја.

Циљ рада је приказ и анализа постојећег система алтернативне заштите за малолетне мигранте/тражиоце азила без пратње родитеља или старатеља и како се систем мењао и развијао од 2015.године до данас. Рад ће се заснивати на анализи постојеће научне и стручне литературе. Закључак је да је, и поред уложених напора да се развија алтернативно старање за ову угрожену категорију деце, овај вид заштите и даље недовољно развијен.

кључне речи:

Референце

  • Београдски центар за људска праваа „Право на азил у Републици Србији за 2015., 2016., 2017. и 2018. Интернет: http://www.bgcentar.org.rs/izvestaji/
  • Бургунд  Анита, Бранковић Ива, „Заштита деце миграната у Србији – искуства и препоруке“, Социјална политика, Београд, бр. 2/2016, стр. 9 – 24.
  • Kомесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Интернет http://www.kirs.gov. rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2325&date=0, 18/06/2019.
  • Красић Богдан, Милић Николина, Шаховић Влада, „Положај непраћене и раздвојене деце у Србији“, Београдски центар за људска права, Београд, 2017, стр. 20.
  • Милановић Лидија, Перишић Мирослава, Милић Марија, „Стандардне оперативне процедуре: Заштита деце избеглица/миграната, Идеас, Београд, 2016.
  • Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Интернет: https://www.minrzs.gov.rs/sr/projekti/migracije/fond-madad
  • Пакшић Херцег Барбара, Борић Јеђуд Ивана „Needs assessment for capacity building in the protection system of unaccompanied children“, Save the children, Zagreb, 2017, str. 64.
  • Перишић Наталија, „Западно-балканска мигрантска рута: утицај кандидатуре за чланство у Европској унији на позиције Србије”, Политичка Ревија, Београд, бр. 4/2018, стр. 89 – 104.
  • УНИЦЕФ, Интернет: https://www.unicef.org/eca/media/7686/file
  • УНХЦР, Интернет: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html?query=2015%20children%20statistics, 18/06/2019.
  • Dimitiripolou Georgia, Papageorgiou Ioanis, „Unaccompanied minors asylum seekers in Greece“, UNHCR, Athens, 2008, str. 58.
  • Holmes Seith M., Castaneda Heide, “Representing the “European refugee crisis in Germany and beyond: Deservingness and difference, life and death”,  American Ethnologist, Wiley, br. 43 (1)/2016, str. 12.
  • Mitchell Fiona, „The social services response to unaccompanied children in England”, Child and Family Social Work, br 8/2003, str. 179 – 189.
  • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Geneva, „Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum” , 1997., стр. 1
  • Söderqvist Åsa, Sjöblom Yvonne, Bülow Pia, „Home sweet home? Professionals’ understanding of ‘home’ within residential care for unaccompanied youths in Sweden“, Child and Family Social Work, 21(4)/2014, str. 591 – 599.
  • Stanley Cate, „Cold comfort: Young separated refugees in England“,Save the Children UK, London, 2001, str. 43.
периодика Социјална политика 3/2019 3/2019 УДК 314.745.22-058.862:364.65(497.11) 47-64
ç