Изабери језик:
3/2019
периодика

ОДНОС ИЗМЕЂУ БИОЛОШКЕ ДЕЦЕ ХРАНИТЕЉА И ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ (ПЕРСПЕКТИВА БИОЛОШКОГ ДЕТЕТА)

Фокус стручних служби али и истраживачког рада када говоримо о породичном смештају је превасходно усмерен на подршку деци на смештају и хранитељима. Са друге стране, . . .

3/2019
периодика

ИСТИЦАЊЕ ВАЖНОСТИ ПРАВА ДЕЦЕ НА АЛТЕРНАТИВНОМ СТАРАЊУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВО НА ИДЕНТИТЕТ И ПРАВО НА ПАРТИЦИПАЦИЈУ

Деца у систему алтернативне бриге заслужују једнаке могућности и једнако поштовање права као и деца која живе у биолошким породицама. Неопходно је да права деце на . . .

3/2019
периодика

АЛТЕРНАТИВНО СТАРАЊЕ ЗА ДЕЦУ МИГРАНТЕ/ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА БЕЗ ПРАТЊЕ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА У СРБИЈИ

Алтернативно старање означава формални или неформални облик збрињавања детета/младе особе до 18. односно 26. године уколико је на редовном школовању, који траје макар . . .

3/2019
периодика

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ УКЉУЧЕНЕ У ЖИВОТ И/ИЛИ РАД НА УЛИЦИ И ДЕЦЕ У РИЗИКУ

Комплексност феномена деце која живе и/или раде на улици или су у ризику, услед интеракције њихових индивидуалних карактеристика и одрастања у отежавајућем социјалном . . .


ç