Изабери језик:
Посебно издање 2019
периодика

МЕЂУЗАВИСНОСТ СВАКОДНЕВНЕ ПОЛИТИКЕ И МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Модалитети финансирања јавних медијских сервиса предмет су вишедеценијске дебате у нашем друштву. Хронолошко-прегледном и аналитичком методом овај текст има за циљ . . .

Посебно издање 2019
периодика

ПОЛИТИКЕ ИЗВОЂЕЊА СОПСТВА У САВРЕМЕНОМ УМРЕЖЕНОМ СВЕТУ

Циљ овог рада је да истражи и опише начин на који се успоставља сопство и реализује његова перформативност у савременом умреженом свету. У раду би се објасниле друштвено-историјске . . .

Посебно издање 2019
периодика

АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ

У овом раду ћемо покушати да уз помоћ различитих приступа у литератури, са освртом на дефиниције културе и увођење антрополошког приступа у разумевање и тумачење свеукупне, . . .

Посебно издање 2019
периодика

ИЗМЕШТАЊЕ СТАТУСА ГРАФИЧКОГ ОБЛИКОВАЊА У ДВАДЕСЕТОМ И ДВАДЕСЕТ ПРВОМ ВЕКУ

У овом раду, ауторка истражује промену парадигме графичког обликовања, од почетка двадесетог века до данас, као и трансформацију обликовних пракси од традиционалних, . . .


ç