Изабери језик:

О часопису

Српска политичка мисао је водећи часопис Института за политичке студије, и већ више од двадесет година један од најугледнијих научних часописа у области друштвених наука у Србији, али и у региону. Часопис је примарно посвећен истраживању политичке теорије и њених фундаменталних концепата, али није тематски уско ограничен: интердисциплинарни приступ редакције није концентрисао часопис искључиво на проучавање политиколошких феномена, већ је проширио фокус на проблеме из области филозофије, социологије, политичке економије и међународних односа. Часопис у своје ауторе убраја најцењеније професоре и истраживаче различитих области друштвених наука из Србије, региона, али и ширег иностранства, па се временом дефинисао као референтна публикација за дефинисање српске политикологије и политичке мисли уопште. Уређивачка политика часописа окренута је светским стандардима научно-истраживачког рада, те је посвећена не само пукој дескрипцији, већ и практичном обликовању демократске политичке културе, у складу са савременим трендовима у политичким наукама.
Часопис излази четири пута годишње.

Пријави се за билтен

ç