Изабери језик:

Редакција

Е-мејл:

[email protected]

Издавач:
Институт за политичке студије

За издавача:
Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
Радослав Гаћиновић

Редакција годишњака:
Дејана Вукчевић
Нада Радушки
Зоран Драгишић
Младен Бајагић
Слободан И. Панов
Митар Ковач
Љубиша Деспотовић
Савет годишњака:
Сима Аврамовић
Дарко Танасковић
Горан Милошевић
Живојин Ђурић
Радован Радиновић

Чланови савета из иностранства:
Wанг Схиqуам
Снежана Никодиновска-Стефановска
Бојан Добовшек

Секретар редакције:

Дејан Бурсаћ
Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Пријави се за билтен

ç