Изабери језик:
2/2019
периодика

КРИЗА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ПОВРАТАК ДРЖАВНОМ КАПИТАЛИЗМУ КАО ИЗАЗОВ ЗА ХУМАНИСТИЧКУ ЛЕВИЦУ

Криза неолиберализма је криза капитализма будући да неолиберални капитализам истрајава на цинизму слободног тржишта, односно сврхе профита, који под своје делање . . .

2/2019
периодика

КОНТРОВЕРЗЕ О ЛЕВИЦИ ДАНАС И ПЛЕДОАЈЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНУ ЛЕВИЦУ

У раду се разматра противречан положај левице у савремености, као и потреба даље теоријске проблематизације њене улоге. Аутор рад завршава пледоајеом за алтернативну . . .

2/2019
периодика

НЕОПХОДНОСТ И ГРАНИЦЕ АКТУЕЛНОСТИ МАРКСИЗМА

Никада капитализам није био тако јак као што је данас. Такође, никада левица, у глобалним размерама, сагледавана као целина, за последњих неколико деценија, није била . . .

2/2019
периодика

КАРЛ МАРКС КАО ПРЕТЕЧА ТЕОРЕТИЧАРА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У раду се аргументује теза да је један од оних теоретичара који су уочили процес глобализације, био управо Карл Маркс. Насупрот њему, многи савремени мислиоци су сматрали . . .


ç