Zoran B. Radonjić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Narodna skupština Republike Srbije.

PERIODIKA

TREĆA ARMIJA 78 DANA U ZAGRLJAJU „MILOSRDNOG ANĐELA“

Nebojša Pavković, Treća armija sedamdeset osam dana u zagrljaju „Milosrdnog anđela“: Ratni dnevnik komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije, Medija centar „Odbrana“, Beograd 2018.

PERIODIKA

HRONIKA TRANZICIONOG GROBLJA: PRIVATIZACIJA DRUŠTVENOG KAPITALA U SRBIJI 1989-2012

Prikaz knjige: Marija Obradović, Hronika tranzicionog groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989- 2012, Nova srpska politička misao, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2017, 579 str.

PERIODIKA

O NEKIM ASPEKTIMA STATISTIČKE METODOLOGIJE REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU U VEZI OBJAVLJIVANJA KONAČNIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA 2016. GODINE

Proučavanje savremenih političkih pojava sve je teže zamislivo bez korišćenja statistike, kao metoda koji je veoma povoljan za upotrebu prilikom obrade izbora kao jednog od najvažnijih političkih fenomena u savremenom društvu. Korišćenjem statističkih metoda u oblasti izbora dobijaju se podaci od značaja kako za najšire društvene slojeve i političke aktere, tako i za dalja naučna proučavanja u politikologiji. Stoga se prilikom upotrebe statističke metode još više potencira zahtev za njenom tačnošću i preciznošću. U ovom radu se putem analize pojedinih aspekata primene statističke metode koji su korišćeni u publikaciji Republičkog zavoda za statistiku koja se odnosi na zvanične rezultate poslednjih lokalnih izbora 2016. godine nastoji da se ukaže na neke dileme i probleme koji se javljaju prilikom procesa statističke obrade izbornih rezultata. Kao glavna pitanja primene statističke metode prilikom obrade izbornih rezultata navedeni su identifikacija statističke mase (određenja šta se podrazumeva pod pojmom lokalnih izbora, odnosno da li tu spadaju i izbori za odbornike skupština gradskih opština ili saveta u mesnim zajednicama), formiranje vremenskih serija (da li treba istovetnim metodama obrađivati izbore koji se u pojedinim opštinama ne održavaju u isto vreme), pravilne identifikacije učesnika na izborima (na koji način obraditi rezultate koalicija ili lista koje su podnele grupe građana), problema obrade i iskazivanja pojedinih izbornih pokazatelja (načina izračunavanja njihovih vrednosti), problem netačnosti nekih od iskazanih rezultata. Zaključeno je da ti problemi prvenstveno potiču usled neusklađenosti pravnih propisa kojima se reguliše rad Republičkog zavoda za statistiku sa pravnim propisima koji uređuju izborni postupka, zatim usled neprilagođenosti statističke metodologije koja se primenjuje i usled grešaka ljudskog faktora i slabije kontrole i obrade prikupljenih podataka.

ç