Zainab Darduri

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Doktorand Fakulteta političkih nauka

PERIODIKA

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA MAGREBA

Većina zemalja Magreba, odnosno Unije arapskih zemalja Magreba (UMA) suočava se sa sličnim ekološkim problemima, kao što su porast temperature i širenje pustinja (Mauritanija, Libija, Alžir), oskudica pitke vode, salinizacija (Alžir, Libija, Tunis, i Maroko), porast nivoa mora (Libija, Maroko, Tunis), smanjenje biodiverziteta, nekontrolisana seča šuma, itd. Predmet rada odnosi se na unapređenje saradnje i primenu međunarodnih sporazuma, programa i projekata Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija radi zaštite životne sredine u zemljama Magreba. Osim toga, mnogi ekološki problemi kao što su oskudica pijaće vode, dugi sušni periodi, ekstremne nepogode i drugo, predstavljaju ozbiljnu pretnju za nacionalnu bezbednost svake države. Cilj rada je da objasni kako su neke zemlje Magreba, na primer Kraljevina Maroko, primenile neke međunarodne sporazume i projekte radi zaštite životne sredine i tako izbegle mnoga previranja tokom i posle tzv. arapskog proleća. Kraljevina Maroko je u svojoj Nacionalnoj strategiji o održivom razvoju i ekološkoj politici primenila mnoge međunarodne sporazume kao što su Pariski sporazum iz 2015, Agenda 21, Agenda 2030, kao i principe i ciljeve održivog razvoja. Takođe, u radu ukazujemo na značajnu ulogu Evropske unije i drugih regionalnih organizacija kao što su Organizacija Afričke unije (AU), Institut za Bliski istok i Magreb centar i druge za unapređenje ekološke bezbednosti nekih zemalja Magreba.

ç