Vladimir Kršljanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

JUGOSLAVIJA I (NE)MOGUĆNOST CIVILIZACIJSKOG KOMPROMISA

U Jugoslaviji su se u istoj državi našle originalna evropska, vrednosno-moralna Pravoslavna civilizacija i Zapadna kvazicivilizacija. (Ne)mogućnost njihovog kompromisa se analizira na primeru stavova Petog i Šestog kongresa Kominterne o Jugoslaviji i nacionalnom pitanju uopšte. Kominterna svoj pristup zasniva na negiranju rezultata Prvog svetskog rata i zapadnom konceptu nacionalnog. Previđajući pravoslavni koncept, ona doprinosi uništenju Jugoslavije i dokazivanju nemogućnosti civilizacijskog kompromisa.

ç