Vladica Todorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

HRVATSKI SEPARATIZAM OD 1918. DO 1991.

Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Fakulteta političkih nauka u Beogradu, napisao je u knjizi ,,Rat i mit - politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj“, da je u trenutku prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj 1990. tek 15 % etničkih Hrvata bilo za potpunu nezavisnost, dok ih je 64 % bilo za konfederalno preuređenje Jugoslavije i da je rat koji je usledio bio rezultat želje jednog specifičnog dela tadašnjih elita, dizajnera identiteta i političkih vođa nacionalističke orijentacije da se Hrvati odvoje od Jugoslavije i Srba, a Srbi od Hrvata a u nekim slučajevima, i s vremenom sve više i od Jugoslavije. Pretpostavljamo da je želja Hrvata za nezavisnom državom duga i da ni 1990. nisu bili za Jugoslaviju. Istražili smo pokušaje Hrvata da formiraju federalnu jedinicu u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji, stvaranje banovine Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji, Nezavisne države Hrvatske u Drugom svetskom ratu, i Republike Hrvatske u komunističkoj Jugoslaviji. Da bi sa njenim raspadom Hrvatska postala nezavisna država. U radu smo koristili komparativnu i metodu analize sadržaja.

PERIODIKA

STRANKE KONZERVATIVNE ORIJENTACIJE U SRBIJI S KRAJA XX VEKA – SPO, SRS, DSS

U radu ćemo se baviti najznačajnijim strankama konzervativne orjentacije u Srbiji, od uvođenja višestranačkog sistema 1990. preciznije s kraja XX veka. I to: Srpskim pokretom obnove (SPO), Srpskom radikalnom strankom (SRS) i Demokratskom strankom Srbije (DSS). Pomoću analize sadržaja relevantne literature analiziraćemo stavove ovih stranaka o značajnim političkim pitanjima kao i međusobni odnos ovih stranaka, i pokušati da dođemo do odgovora zašto nijedna od ovih stranaka dugoročno nije postala dominantna stranka desne orjentacije na političkoj sceni Srbije. Po nama jedan od uzroka je u tome što ove stranke nemaju tradiciju iz vremena pre drugog svetskog rata.

ç