Vladan Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd.

PERIODIKA

PROMENE U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Strukturne promene u centru za socijalni rad, kao ključnoj instituciji sistema socijalne zaštite u Srbiji, posledično utiču na čitav niz promena i ostalim segmentima ovog sistema. Promene u centru za socijalni rad mogu se posmatrati uz uvažavanje globalnog i lokalnog konteksta, kao i razmatranje uticaja koje na ovu instituciju imaju tri sile pro­mene: tehnologija (alati); institucije (pravila) i vrednosti.

ç