Vanda Božić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

PERIODIKA

PRAVNI I INSTITUCIONALNI MEHANIZMI EKSTERNE KONTROLE RADA POLICIJE

Istraživanje polazi od osnovne pretpostavke da je kontrola rada policije izuzetno značajna zbog osetljivosti poslova koje ovaj organ za primenu zakona obavlja, mogućnosti povrede ljudskih prava i građanskih sloboda. Cilj istraživanja je da se ukaže na nadzor koji treba da obezbedi ograničenje apsolutne vlasti, zakonitost u radu i jednakost građana pred zakonom. Vidovi eksterne kontrole policije su parlamentarna, kontrola izvršne vlasti, pravosudna, kontrola pokrajine i lokalne samouprave, nezavisnih institucija i javnosti. U radu su metodološki istraženi i analizirani egzaktni pokazatelji primene mehanizama kontrole rada policije u Republici Srbiji. Prema rezultatima istraživanja pojedini državni organi u potpunosti koriste mehanizme kontrole i adekvatno ih evidentiraju, dok ih drugi ne koriste u dovoljnoj meri ili evidentiraju neadekvatno. U zaključnim razmatranjima je izneto da postoje zadovoljavajući pravni i institucionalni mehanizmi za eksternu kontrolu policije, ali je neophodno poboljšati primenu zakona u duhu jednakosti građana pred zakonom.

ç