Tatjana Kandić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Apelacioni sud, Kragujevac.

PERIODIKA

VLAST I SUDSKA VLAST U PERIODU TURSKOG USTAVA I USTAVOBRANITELJA

U radu je data analiza prvog ustava u ustavnoj istoriji Srbije, prvog ustava na Balkanu, Turskog od 1838. godine koji se primenjuje tri decenije. Objašnjene su odredbe ustava koje regulišu podelu vlasti. Knez i Savet su ukrstili koplja u domenu izvršne i zakonodavne vlasti. Analizirana je sudska vlast koja se odvaja od uprave, štiti novostvorene vrednosti i postaje unutrašnje ogledalo srpske novovekovne istorije. Ustavobraniteljski režim (1842-1858), novi je sistem u upravi, vladi koji nastoji da ograniči vlast vladara stvaranjem novih institucija. Predmet proučavanja za vreme ustavobraniteljskog režima su: pisani zakoni, stvaranje državnog aparata, činovničkog sloja, sudske organizacije i postupka, prvog administrativno-sudskog mehanizma, uslova podele vlasti, vršenja vlasti.

PERIODIKA

NESPOJIVOST SUDIJSKE FUNKCIJE I MATERIJALNA NEZAVISNOST SUDIJA U REPUBLICI SRBIJI

Nespojivost stručne sudijske funkcije znači nemogućnost istovremenog vršenja sudijske funkcije i druge funkcije, drugog posla, privatnog interesa. Materijalna nezavisnost sudova i sudija jedan je od međunarodnih standarda koji garantuje nezavisan, samostalan položaj sudija u ustavnom sistemu. Ustav Republike Srbije od 2006. godine ne sadrži odredbe o materijalnoj nezavisnosti suda i sudija. Država treba da obezbedi stabilan sistem finansiranja sudskog sistema, posebno sudija koje aktivno obavljaju ovu funkciju, kao i sudija u mirovini. Pripadnicima sudske vlasti, sudijama zabranjeno je istovremeno vršenje sudijske funkcije sa drugom funkcijom i poslom, zabranjeno je da ostvaruju dodatne prihode, dok nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti nije zabranjeno da pored svoje osnovne funkcije vrše drugu funkciju, posao i stiču dodatni prihod.

ç