Tanja Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vojna akademija, Univerzitet odbrane.

PERIODIKA

Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma

Marija Đorić, Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma, Institut za političke studije, Beograd, 2016.

ç