Sonja Eremić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Master politikolog Fakulteta političkih nauka

PERIODIKA

KONCEPT BIMULTILATERALIZMA ZASNOVAN NA PRAKSI ŠANGAJSKE ORGANIZACIJE ZA SARADNJU

Istraživanja multilateralne diplomatije ne posvećuju dovoljnu pažnju razumevanju i objašnjavanju prakse uzajamnih zvaničnih odnosa saradnje institucionalizovanih diplomatskih oblika. Ne postoji čak ni pokušaj da se takvi odnosi teorijski odrede i definišu. Stoga, predmet ovog eksploratornog istraživanja jesu dvostrani multilateralni odnosi koje je Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) ostvarila i sporazumno uredila sa drugim multilateralnim diplomatskim strukturama. Ono što odnose dvostrane multilateralne saradnje ŠOS čini relevantnim za istraživanje jeste činjenica da su oni uspostavljeni sa dve univerzalne organizacije i pet regionalnih i interregionalnih diplomatskih struktura. Takve odnose smo u ovom radu nazvali bimultilateralnim odnosima. Cilj istraživanja jeste da potvrdi da bimultilateralizam Šangajske organizacije za saradnju karakteriše postojanje obrasca. Istraživačke metode i tehnike korišćene u svrhu potvrđivanja osnovne hipoteze su analiza sadržaja dokumenata i komparativna metoda. Istraživanjem se zaključuje da praksa dvostrane multilateralne saradnje Šangajske organizacije za saradnju predstavlja tipski oblik bimultilateralizma te da pravila koja postoje u ovom slučaju ne važe za uspostavljanje nekog drugog bimultilateralnog partnerstva. Na osnovu svih naučno dobijenih činjenica o izučenoj praksi bimultilateralnih odnosa Šangajske organizacije za saradnju, na kraju rada izrađena je i definicija koncepta bimultilateralizma.

ç