Slobodan S. Popović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Doktorand na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

POZICIJA REPUBLIKE SRBIJE NA BEZBEDNOSNO-POLITIČKOJ MEĐI EVROPSKE UNIJE I NARODNE REPUBLIKE KINE

Cilj rada je da putem analize Mehanizma 16+1 i prisustva Kine u regionu predstavi izazove sa kojima se suočava Republika Srbija (Srbija), kao država koja kao svoj glavni spoljnopolitički cilj naglašava članstvo u Evropskoj uniji (EU), a ipak nastavlja svoje tradicionalno dobre, srdačne i pragmatične odnose sa Narodnom Republikom Kinom (NR Kina). Put do postanka članice EU je, kao što je već poznato, opterećen brojnim idealstičkim zahtevima i uslovljavanjima, sa realističkim očekivanjama, što, uslovno rečeno, politiku neutralnosti Srbije može preorjentisati ka fleksibilnim aranžmanima koje nudi NR Kina. Sa jedne strane, NR Kina kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom nivou Srbiji vrlo profesionalnim metodama sa razumevanjem konteksta datog trenutka, nudi aranžamane, koji sada već rizik uspešnosti evrointegracija podižu na viši nivo. Sa druge strane, EU koja Zapadni Balkan posmatra kao deo svoje interesne sfere i u geopolitičkom i u geoekonomskom smislu, ne pokazuje blagonaklon stav ka kineskoj agilnijoj regionalizaciji ovog dela sveta. Prelamanje različitih interesa sa ciljem kreiranja uslova i načina poslovanja i spoljno-bezbednosnih odnosa dodatno usložnjava poziciju Srbije. U prvom delu rada ćemo istraživati institucionalni razvoj Mehanizma Kina + 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope, kako bismo mogli da uvidimo koje ciljeve NR Kina vremenom želi da ostvari među državama članicama već pomenutog Mehanizma, pa samim tim i u Srbiji. U drugom delu rada, analiziraćemo poziciju Srbije. Pozicija Srbije je usložnjena usled pritiska EU, zbog narastajućeg ekonomskog i političkog uticaja NR Kine.

ç