Slo­bo­dan P. Or­lo­vić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Prav­ni fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u No­vom Sa­du

PERIODIKA

O POLITIČKOJ OPOZICIJI

U ovom radu obrađeno je nekoliko elemenata koji utiču na položaj opozicije u političkom sistemu. Posle uvodnog dela koji definiše opoziciju i njeno delovanje, obrađuje se politički odnos vlade i opozicije. Vremenom nastaje institucionalizovana opozicija koja politički parira vlasti i smenjuje je na izborima. Prelazak iz vlasti u opoziciju, i obratno, utiče na političke stranke tako da se, među onim najvećim, smanjuju pa čak i gube razlike, kako u programu (ideologiji) tako i u delovanju. Posledica toga po opoziciju je, globalno gledano, opadanje njene političke moći. Ovakvo stanje važi i za opozicione političke stranke u Srbiji.

ç