Sanja Lazarević Radak

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Balkanološki institut SANU, Beograd.

PERIODIKA

ZAPADNI BALKAN KAO PUER AETHERNUS: PRILOG ČITANJU JEDNOG MITA

Povratak na modernističke teorije, obogaćene postmodernim iskustvom i metodologijom, omogućio je Darenu Kelsiju (Darren Kelsey), sintezu kritičke analize diskursa, teorija reprezentacije i teorije o afektivnom kvalitetu mitologije. Iz ove sinteze proizašli su inovativni zaključci u vezi sa načinima na koje u sferi političkog funkcionišu mitske matrice. Na osnovama pretpostavke o međuzavisnosti jezika, reprezentacije, afekta i političkog mita, u radu se analiziraju upotrebe reprezentacija o mladosti od 19. veka do danas, na (Zapadnom) Balkanu. Cilj rada je izdvajanje elemenata diskursa koji, uključeni u sferu ideološkog, postaju konstanta u okvirima istorije sećanja, legitimizacija prošlosti i konstruisanja/imaginiranja budućnosti. Reč je o afektivnoj mitologiji puer/puella aethernus koja se s obzirom na svoju sadržajnost prilagođava, kako istorijskom tako političkom kontekstu.

PERIODIKA

Emotional Spatiality and Critical Geography of the Balkans

Over the past thirty years the analysis of the Balkan discourse have been raised issues on spatial and symbolic distribution of the affects. Today, the subdiscipline of emotional spatiality provides a new insights into the link between the political, economic and social status of Southeastern Europe and representations that imply affects. Taking into account the knowledge which comes from imagology and postcolonial critics, new question arise: “What is the role of representation in the creation of emotional geography and vice versa.?“ Namely, these seemingly different and somewhat opposed approaches which are resistant to essentialism, outline a number of key issues which are present in the text on the Balkans. These approaches were exposed and analyzed to indicate the silent presence of emotional geography in earlier studies of the Balkans, and to point out the possibility of their comprehensive application in the future.

PERIODIKA

DEKONSTRUISANJE SRBIJE: OD POSTKOLONIJALIZMA DO POLUPERIFERIJE

Postavljajući Srbiju u referentni okvir Balkana, dajem naporedni prikaz teorija u koje je ovaj deo sveta bio postavljan i ukazujem na specifičnosti pozicije koju Srbija, u ovom kontekstu, zauzima. Prikaz teorija prati promišljanje propuštenih i iskorišćenih prilika za smeštanje Srbije i Balkana u okvire postkolonijalne kritike i teorije poluperiferije.

ç