Predrag Bajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

PERIODIKA

EVROPSKA UNIJA NA NASLOVNIM STRANAMA DNEVNIH NOVINA U SRBIJI

Analizom sadržaja naslovnih strana osam dnevnih novina u Srbiji, koje su izlazile u kontinuitetu tokom prve polovine 2017. godine (Politika, Danas, Večernje novosti, Blic, Kurir, Informer, Alo i Srpski telegraf), autori istražuju karakte­ristične komunikološke pristupe izveštavanja o temama vezanim za Evropsku uniju. Polazeći od pretpostavke da mediji već oblikovanjem naslovnih strana usmeravaju informativnu agendu jednog društva, traga se za konceptualnim obrascima uokviravanja tekstova u kojima se nalaze teme vezane za Evropsku uniju, ali i načinima interpretacije od strane ozbiljne i tabloidne štampe. Rezultati pokazuju da se Evropska unija na naslovnim stranama najčešće spominje u vezi Kosova i Metohije, odnosno kroz Briselski sporazum, odnose Beograda i Prištine, a da egzistiraju i druge teme, poput evropskih integracija Srbije, Bregzita, uticaja EU u regionu, međunarodnih odnosa, migrantske krize itd. Interpretativna matrica u značajnoj meri prati stavove vladajuće elite, a rezultati pokazuju površnu, tendencioznu, senzacionalističku i jednostranu sliku tabloida sa jedne strane i pokušaje ozbiljne štampe da na temeljniji i odgovorniji način pristupe temama u kojima se spominje EU.

ç