Otaš S. Bošković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ODNOS NOVE VLASTI PREMA SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI 1944-1958.

Tema ovog rada obrađuje period u kome je glavni politički subjekat bila Komunistička parija Jugoslavije (KPJ) koja je reprezentovala novu vlast. Tada su se desile korenite promene u društvu, počevši od ekonomskih na polju svojinske transformacije do promena u političkoj sferi. Centralno polje ovog istraživačkog rada tiče se normativnog uređivanja odnosa države i religije i razlika između normativnog i stvarnog kao i korišćenje religije od strane KPJ-e radi učvršćivanja svoje (partijske) vlasti. Svoj odnos prema religiji KPJ-e je formirala na osnovu marksističkog učenja i viđenja religije kao sredstva manipulacije i ugnjetavanja potlačene klase i na osnovu tog učenja izgradila je svoju ideologiju. Ideologija komunističke partije je ateizam. Ateizam je za komuniste religija i u njihovom poimanju sveta nema mesta za druge religije.

ç