Olga Stevanović

PERIODIKA

The Geopolitics of Global Energy: The New Cost of Plenty

Book review : Lehmann, Timothy C. (ed.), The Geopolitics of Global Energy: The New Cost of Plenty, Lynne Rienner Publishers Inc, Boulder, Colorado, 2017, 283 p

PERIODIKA

BEZBEDNOSNI ASPEKTI INICIJATIVE POJAS I PUT

Cilj ovog rada je predstavljanje kineske inicijative Pojas i put iz ugla teorije o geoekonomiji koja pretpostavlja da sile u usponu koriste prvenstveno ekonomske instrumente za zaštitu nacionalnih interesa i postizanje geopolitičkih ciljeva. U radu je opisan način na koji Narodna Republika Kina upotrebljava inicijativu Pojas i put da bi uvećala svoju ekonomsku moć i bezbednost kroz trgovinsku, investicionu, finansijsku, monetarnu i energetsku politiku. Takođe, navedeni su glavni uzroci zbog kojih je Pojas i put pokrenut, kao i mogući problemi koji prate implementaciju ovog projekta

PERIODIKA

KRIZA VLADAVINE PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI I MEHANIZMI ZAŠTITE OSNOVNIH VREDNOSTI

Ovaj rad istražuje nadležnost Evropske unije za rešavanje krize vladavine prava, način na koji Evropska unija odgovara na ovu krizu i uspešnost pojedinih mehanizama zaštite ove osnovne vrednosti. U radu su analizirani različiti pogledi na nadležnost Evropske unije u rešavanju sistemske krize vladavine prava, koja je započela u Mađarskoj i Poljskoj i preti da se proširi i na druge države članice. Pored toga, ukazano je na problem nedostatka precizne definicije osnovnih vrednosti na kojima se Evropska unija zasniva, prevashodno vladavine prava, što dodatno otežava biranje adekvatnog pristupa rešavanju krize. U radu su opisani mehanizmi zaštite vladavine prava koji postoje na institucionalnom nivou, kao i proceduralni zahtevi koji umanjuju njihovu delotvornost.

PERIODIKA

THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY

Prikaz knjige: Ryan M. Yonk, Jordan Lofthouse, and Megan Hansen, THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY, Praeger, USA, 2017

ç