Nikola Žutić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

LIBERALNO (MASONSKO) I RIMOKATOLIČKO JUGOSLAVENSTVO I STVARANJE JUGOSLAVIJE

U članku je rekonstruisan i sistematizovan uticaj ključnih ideologija liberalnog i rimokatoličkog “svjetonazora” na proces jugoslavenskog ujedinjenja i stvaranja Kraljevstva SHS.

PERIODIKA

KNJIŽEVNIK ĐURO VILOVIĆ O BEČU, SJEVERU HRVATSKE I MEĐIMURJU U VREME VELIKOG RATA 1914-1918.

U članku se analiziraju književni radovi Đure Vilovića tematski vezsti za sjever Hrvatske u Prvom svjetskom ratu, s akcentom na nacionalno-vjersku klimu u Međimurju. Članak je u isto vreme i istorijsko-književni prilog kulturnoj istoriji u vreme Velikog rata.

ç