Nevena Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Univezitet Union Nikola Tesla, Beograd

PERIODIKA

POLITIČKA ODGOVORNOST NOSILACA IZVRŠNE VLASTI U REPUBLICI SRBIJI

U ovom radu se analizira pitanje političke odgovornosti nosilaca izvršne vlasti sa akcentom na politički sistem Republike Srbije. Rad najpre ukazuje na osnovno značenje pojma odgovornosti i njegove oblike, a zatim posebnu pažnju posvećuje političkoj odgovornosti kao jednom od oblika odgovornosti nosilaca izvršne vlasti. Autor ima za cilj da prikaže osnovne probleme i uzroke neostvarivanja političke odgovornosti u Republici Srbiji i uopšte, i da objasni zbog čega se, po pitanju uspostavljanja političke odgovornosti nosilaca izvršne vlasti situacija neće ništa bitno menjati u bliskoj budućnosti. Premda autor obrađuje pitanje političke odgovornosti u Republici Srbiji, može se zaključiti da generalno posmatrano situacija je u gotovo svim državama i u svim političkim sistemima manje više slična i gotovo svaka država se suočava sa istim problemima, uz neznatne oscilacije u razlikama.

ç