Nebojša Pantelić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

GENEZA ALBANSKOG EKSTREMIZMA I TERORIZMA NA KOSOVU I METOHIJI

Namera autora ovograda jeste da ukaže na korene al­banskoe separatizma i terorizma na Kosovu i Metohiji, ciljeve kojima su oduvek težili i načinima njihovog ispoljavanja kroz istoriju obeleženu stradanjem srpskog naroda, koje je na žalost i danas prisutno pod okriljem međunarodne zajednice koja ga toleriše. Albanski ekstremizam je politička činjenica dubljih istorijskih korena, a terorizam predstavlja nasilno sredstvo za ostvarivanje ciljeva albanskih ekstremista. Bez razumevanja geneze srpsko-albanskih odnosa i uslova koji su pogodovali njihovom formiranju, nije moguće razrešiti ni glavne probleme koji su doveli do krize na političkoj sceni.

ç