Miroslava Gligorić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

MERE U CILЈU SPREČAVANЈA VRŠNЈAČKOG NASILЈA U ŠKOLAMA U SRBIJI

U radu je analiziran fenomen vršnjačkog nasilja kao sastavnog dela života dece u školama, s posebnim osvrtom na mere prevencije i načine sprečavanja vršnjačkog nasilja sagledanih iz različitih uglova u cilju zaustavljanja istog.

Ispoljavanje nasilničkog ponašanja kod dece je praćeno činjenicom da je ono u izvesnim oblicima zajedničko svim društvima i kulturama u svetu. Pažnja društva, medija i naučne javnosti za problem vršnjačkog nasilja postaje izraženija otkako je škola postala mesto njegovog ispoljavanja.

U okviru izlaganja o faktorima rizika za pojavu vršnjačkog nasilja, u radu su predstavljeni neki od najuočljivijih faktora, ali i oni koji mogu umanjiti potencijalno nasilje ili ga pak sprečiti. Stoga je neophodno uzeti u obzir i društvene činjenice koje su dovele do povećanja njegove učestalosti.

Predmet istraživanja ovoga rada su mere u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja, a metode koje se primenjuju u radu su naučno deskriptivna, analiza sadržaja i komparativni metod. Cilj rada je da se analizom brojnih predloga i načina sprečavanja vršnjačkog nasilja dobijenih iz različitih izvora, počev od nastavnika, psihologa, preko Ministarstva prosvete do roditelja i učenika, dođe do određenih stavova, kao dela zaključnih razmatranja, koji bi mogli da doprinesu borbi protiv ovog narastajućeg problema.

Problem vršnjačkog nasilja nije dovoljno rešavati savetima, koji svakako jesu od pomoći u stvaranju kulture nenasilja u školama. Brojne predloge i načine sprečavanja vršnjačkog nasilja sagledane iz različitih uglova potrebno je odabrati prema kriterijumima korisnosti i etičnosti i potom ih ugraditi u društveni ambijent u kome učenici odrastaju. Tek tada možemo očekivati da preventivne, kao i mere intervencije budu delotvorne u pogledu suzbijanja i zaustavljanja vršnjačkog nasilja.

ç