Mile Bjelajac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

PERIODIKA

PRIKRIVANJE I RAZOTKRIVANJE PRAVIH RAZLOGA ZA RAT 1999. NA KOSOVU I METOHIJI

U ovom radu autor iznosi neka manje poznata priznanja samih protagonista kako je rat na Balkanu 1999. bio podstican i kako je propagandno opravdavan. Tragovi propagande traju i danas, kao i prikrivanje. U proteklih dvadeset godina mnogi učesnici, analitičari i istoričari savremenih događaja i procesa sve više ističu neodrživost klišea koji su iz politike bili pretočeni u globalne medije zadužene da pravdaju pred javnošću neminovnost ratnog rešenja. U radu se u svetlu iskustava u svetu posle 1999. godine ukazuje da je slučaj SR Jugoslavije i Kosova samo jedna od etapa u provođenju doktrina novog svetskog poretka. Nasilno se stvaraju nove geopolitičke realnosti koje se kroz različite vrste pritisaka pokušavaju nametnuti međunarodnoj zajednici.

ç