Marina Videnović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

Dropping Out: What Are Schools Doing To Prevent It?

This paper approaches the occurrence of dropout as a consequence of social and academic disengagement from school. Starting from this theoretical position, we analysed responses made by employees (principals, teachers, school counsellors) from primary and secondary schools regarding intervention actions undertaken when there is a risk of a student dropping out of school. The analysed data were collected by in-depth interviews and focus groups. Responses were then classified using thematic content analysis. The existing system of prevention programs s are most often not aimed at all aspects of this phenomenon and in the course of their implementation unsatisfactory level of cooperation between different institutions has been observed. The preventative actions constructed at school level, sometimes take the shape of pseudohelp for students in the form of justifying their absences from school or awarding them higher marks than they deserve. Prevention programs listed by employees are not aimed at increasing students’ social engagement despite a significant number of findings that prove the importance of this kind of integration.

PERIODIKA

PROBLEMI MLADIH U SRBIJI: ODRASTANJE U USLOVIMA DRUŠTVENE KRIZE

Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdimo sa kojim se problemima suočavaju mladi u Srbiji i kako procenjuju njihovu težinu, kao i da li postoje razlike u zavisnosti od pola, uzrasta, tipa škole i dela Srbije u kome mladi žive. Zanimalo nas je i da li su problemi, tipični za adolescentni uzrast i globalne društvene promene, pojačani odrastanjem u uslovima duboke ekonomske krize i tranzicije. Istraživanje je obavljeno 2007. godine, na uzorku od 2419 mladih, stratifikovanom po regionu (Beograd, Severna, Centralna i Južna Srbija), uzrastu (od prvog do četvrtog razreda srednje škole) i tipu škole (gimnazije i srednje stručne škole). Korišćen je upitnik konstruisan za potrebe ovog istraživanja. Rezultati pokazuju da većinu ispitivanih problema mladi ne doživljavaju kao velike ili posebno ugrožavajuće. Tri problema najviše brinu mlade, u smislu da ih više od trećine doživljava kao veće ili velike probleme: malo zanimljivih mesta za izlaske (46%), nedostatak slobodnog vremena (41%) i dosada (35%). Iznenađujuće mali broj mladih ima ozbiljnijih problema u odnosu sa roditeljima (22%) i vršnjacima (14%). Devojke i stariji srednjoškolci dosledno procenjuju skoro sve razmatrane probleme kao teže. Generalni zaključak je da dobijena slika nije onespokojavajuća, čemu verovatno najviše doprinose lepota, energija i optimizam same mladosti, kao životnog doba.

 

ç