Maja Pavlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

dipl. politikolog Fakultet političkih nauka

PERIODIKA

PRIMENA PRINCIPA SUPSIDIJARNOSTI U SRBIJI

PRIKAZ KNJIGE: Snežana Đorđević, PRIMENA PRINCIPA SUPSIDIJARNOSTI U SRBIJI, Beograd, 2017.

ç