Lorna Štrbac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ČOVEK O NACIJI

Prikaz knjige: Jasna Milošević - Đorđević, Čovek o naciji, Institut za političke studije Beograd, 2008.

ç