Ljupka Ž. Katana

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autorka je M.A. multicplinarnih studija pri Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

PERIODIKA

NAČIN DEFINISANJA OBRAZOVNE POLITIKE U OBLASTI PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

U ovom radu imamo za cilj definisanje obrazovne politike u oblasti predškolstva, a uz početni osvrt na sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao nastavka prioritetnog predškolstva, uzimajući postavke iz Zakona. U tom smislu, bavićemo se pre svega predškolskim obrazovanjem i njegovim uticajem na postavljanje temelja društvenih normi, kako u razvoju ličnosti, tako i u radu političkih struktura i načinom definisanja ove grane društva u državi. Sa osvrtom na neke od skandinavskih zemalja i njihov neosporan kvalitet u izradi obrazovnih programa, daćemo primer Švedske. Cilj ovog rada je da, uz pregled Zakonske regulative, a potom primerima pomenute zemlje i najzad, primerima iz prakse, na specifičan način objedini sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa konceptom javne uprave i politike, a sa krajnjom svrhom – da pomogne unapređenju predškolstva u Srbiji.

ç