Ivana L. Vrkatić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union

PERIODIKA

KONTROLA MAGISTRATA U ATINSKOM POLISU

U atinskom polisu dužnost magistrata (sem funkcije stratega) mogao je da obavlja svaki punoletan i punopravan građanin, bez ikakvog iskustva u obavljanju te funkcije. Zbog mogućih zloupotreba ili mogućih neispunjavanja dužnosti usled neiskustva u atinskom polisu su postojale određene kontrole magistrata u vidu procedura dokimasia ton archon, eisangelia, epicheriotonia, apocheriotonia, apophasis i euthinai. Procedura euthinai se izdvaja u odnosu na ostale procedure po svojoj obaveznosti i automatskoj primeni i kroz nju su morali proći svi magistrati po isteku svog mandata. Ova procedura je imala veliki značaj u očuvanju demokratskog uređenja atinskog polisa, jer sama činjenica da su njoj podvrgavani svi magistrati nakon okončanja mandata, govori o tome koliko su Atinjani bili svesni da mora postojati kontrola državnog aparata. Zbog gore navedenih specifičnosti ove procedure koje se uočavaju analizom pravnoistorijskih izvora, ona će detaljno biti obrađena, kako sam tok procedure, tako i kazne koje su proisticale iz nje.

ç