Ivan Zarić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

NIKOLAS SPAJKMAN - TVORAC TEORIJSKIH GEOPOLITIČKIH TEMELJA AMERIČKE SUPREMACIJE

Prikaz knjige: Nebojša Vuković, Logika imperije - Nikolas Spajkman i savremena američka geopolitika, Konras, Nacija-pres, Beograd, 2007.

PERIODIKA

„MOĆ MORA” U GEOPOLITICI I GEOSTRATEGIJI SAD - UTICAJ IDEJA ALFREDA MEHENA

Trajnost geopolitičkih i geostrategijskih interesa uvek je bila prisutna, pogotovo kod velikih svetskih sila. Anglo-američki geopolitički i geostrategijski teorijski koncept formiran je na razmeđu 19. i 20. veka, a počiva na „tri stuba“: Alfredu Mehenu, Helfordu Mekinderu i Niko­lasu Spajkmanu. Mehenov koncept presudnog uticaja pomorske moći na nacionalnu bezbednost obeležio je američki spoljnopolitički nastup, posebno posle Drugog svetskog rata. Ipak, poseban geostrategijski fokus stavljen je na prostor Evroazije i konstantnost sukoba kopnenih i po­morskih sila u tzv. spornoj zoni. Taj sukob je teorijski koncipiran pre jednog veka, a i danas predstavlja suštinu svih krupnijih događaja i planova u američkoj spoljnoj politici vođenoj prema ključnim suparnicima u Evroaziji. Autor se u radu bavi analizom upravo ključnih konstanti u američkom geostrategijskom mišljenju i njenim pojavnim oblicima u savremenom svetu, u velikoj meri kreiranom na Mehenovoj doktrini pomorske moći. Sukobi u Avganistanu, Iraku, rat u Gruziji iz 2008. godine, fokus na Iran i države iz čuvene „osovine zla“ pokazatelji su trajnosti geopolitičkih im­perativa i primene Mehenove doktrine u savremenom ame­ričkom geostrategijskom nastupu.

ç