Gorana Đorić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.

PERIODIKA

VAŽNOST POSLA ZA PRIPADNIKE DRUŠTVENIH KLASA U SRBIJI Analiza podataka WVS 1996-2005 i EVS 2008

U radu su predstavljeni rezultati eksploratorne analize važnosti posla i posebnih karakteristika posla za pripadnike pojedinih društvenih klasa u Srbiji, u periodu od 1996. do 2008. godine, na podacima iz WVS/EVS. Analiza je situirana u kontekst literature o rezultatima komparativnih istraživanja dimenzija teorijskog konstrukta vrednost posla (plaćenog rada). Analiza traži odgovor na pitanja 1) da li se društvene klase u Srbiji razlikuju po važnosti koju pridaju sferi plaćenog rada (u odnosu na druge sfere života), i po preferenci intrinzičnih odnosno ekstrinzičnih karakteristika posla, i 2) da li se važnost posla i njegovih posebnih karakteristika za pripadnike društvenih klasa menja u posmatranom periodu. Do odgovora se dolazi deskriptivno i faktorskom analizom karakteristika posla. Rezultati analize sugerišu da se najviša i najniža društvena klasa karakterišu suprotnim odnosom prema različitim sferama života i različitim karakteristikama posla. Razlike između društvenih klasa su najveće na početku posmatranog perioda, a do 2008. godine (koja u analizi označava period ustanovljenih mehanizama tržišne ekonomije) se gube. Dokolica postaje važna i za najniže klase, a religija postaje važna i za najviše klase. Razlika se gubi i s obzirom na karakteristike posla, jer ekstrinzične karakteristike postaju važnije i za pripadnike najviših klasa.

PERIODIKA

OD UZGAJALIŠTA ZA ELITU DO MASOVNE PROIZVODNJE VISOKO OBRAZOVANIH STRUČNJAKA

U tekstu se polemiše sa kritikama Bolonjskog procesa koje dolaze iz redova učenih ljudi, koji se svesno i promišljeno suprotstavljaju tom procesu, inspirisani vrednostima koje nije lako ni jednostavno odbaciti (vrednosti klasičnog humanističkog obrazovanja). Primer takvog ot­pora, izuzetno ubedljivo i precizno artikulisanog, je knjiga Konrada Paula Lismana "Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja".

ç