Dragan Luković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE; Studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830-1923

Prikaz knjige: Marko Dogo, Armando Pitasio, GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE; Studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830-1923, Клио, Београд, 2018

ç