Dragan Gostović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije.

PERIODIKA

SOCIJALNI KAPITAL I JAVNA POLITIKA

Osnovni cilj ovog članka je bolje razumevanje pojma socijalnog kapitala i sagledavanje njegovog mesta u akademskom polju i javnoj politici. Socijalni kapital čine elementi društvene strukture kao što su mreže, norme, vrednosti i poverenje, koji omogućavaju saradnju i delovanje različitih subjekata radi uzajamne koristi. Opšti nivo socijalnog kapitala u razvijenim zapadnim demokratijama značajno je viši od nivoa u postkomunističkim državama. U Srbiji postoji nizak opšti nivo socijalnog kapitala, što se posebno ogleda u indikatorima koji ukazuju na nizak nivo poverenja, skromno učešće u građanskim udruženjima i visok nivo korupcije. Potrebno je da kreatori javnih politika bolje razumeju vitalan značaj socijalnog kapitala jer on može bitno da doprinese blagostanju društvene zajednice.

PERIODIKA

IZBORNI SISTEM

Izborni sistem je relativno konzistentan i sistematizovan skup pravila, principa i institucija ko­jima se regulišu izbori. Izborni sistem je način na koji je oblikovan i uređen izborni proces u nekom političkom sistemu. Glavni elementi izbornog siste­ma su: biračko pravo, birački spisak, izborni organi, izborne jedinice, kandidovanje i izborna kampanja, glasanje, raspodela mandata, prestanak mandata, finansiranje izbora i zaštita prava u toku izbora. Ključnu fazu izbornog postupka predstavlja raspode­la mandata prema rezultatima izbora. Postoje dva načina raspodele mandata: većinski i proporcionalni sistem. U nekim zemljama se primenjuje i mešoviti sistem, koji je kombinacija navedena dva sistema. Većinski sistem je pogodniji za obrazovanje parlamentarne većine, a proporcionalni sistem više odgovara idealu pravde.

ç