Dejan M. Bošković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija,Beograd.

PERIODIKA

KAPACITETI LOKALNE SAMOUPRAVE U PREVENTIVNOJ ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Lokalna samouprava mora biti osposobljena za preventivnu zaštitu životne sredine, jer se ugrožavanje životne sredine upravo i dešava na njenoj teritoriji, bez obzira da li posledice nastupaju u lokalnim, nacionalnim ili globalnim razmerama. Predmet rada obuhvata sagledavanje i razmatranje nadležnosti lokalne samouprave u preventivnoj zaštiti životne sredine i u analizi njene osposobljenosti za sprovođenje u praksi zakonskih preventivnih normi u ovoj oblasti. Cilj ovog rada jeste analiza kapaciteta lokalne samouprave za sprovođenje zakonskih odredbi u preventivnoj zaštiti životne sredine i ocena potrebe jačanja kapaciteta lokalne samouprave. Da bi se došlo do relevantnih saznanja, metodološki pristup je usmeren u dva pravca. Prvi, koji se zasniva na analizi najbitnijih zakonskih propisa koji određuju nadležnost jedinica lokalne samouprave u preventivnoj zaštiti životne sredine. Drugi pravac se odnosi na istraživanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da preko svojih organa efikasno sprovode zakonske preventivne norme o zaštiti životne sredine. Ovaj pristup se zasniva na analizi, komparaciji i oceni odgovarajućih delova teksta u pojedinim strateškim dokumentima i u godišnjim izveštajima o stanju životne sredine, kao i u korišćenju drugih relevantnih izvora.

 

ç