Angelina Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

PERIODIKA

POLITIČKO TELO: ARČIMBOLDOVI ALEGORIJSKI PORTRETI CARA MAKSIMILIJANA II HABSBURŠKOG

Analogija između političkog ustrojstva i ljudskog tela drevni je model za razumevanje širih društvenih odnosa, hijerarhije i podaništva, sa glavom države kao metaforom za nosioca vrhovne vlasti. U radu predstavljamo tumačenja kompozitnih alegorijskih portreta članova habsburške carske kuće, delo slikara Đuzepea Arčimbolda, kao fantastičnih predstava univerzalne harmonije kakva se javlja u delima Isidora Seviljskog. Verujemo da se ti portreti, kao organske analogije, mogu razumeti i sa stanovišta poznosrednjovekovne političke filozofije kao odraz božanski uređene nejednakosti neophodne za zdravu i funkcionalnu državu, koja računa na subordinaciju delova tela glavi, onako kako su joj prilazili Džon od Salzberija ili Kristina Pizanska.

ç