Andrijana Lazarević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije

PERIODIKA

OBRAZOVNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE: STANDARDI I IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU USAGLAŠAVANJA

Kao država koja kao svoj glavni spoljnopolitički cilj ima članstvo u EU, Republika Srbija od 2014. godine vodi pregove za članstvo u Uniji. Taj proces podrzumeva pregovore koji su podeljeni u 35 poglavlja. Jedno od dva poglavnja koje je privremeno zatvoreno je poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Predmet ovog rada će upravo biti obrazovanje, i to evropsko obrazovanje sa fokusom na ciljeve, standarde i instumente evropske obrazovne politike. Drugi deo rada biće posvećeno detaljnijoj analizi uslova sadržanih u poglavlju 26 koje Srbija ima da ispuni u cilju daljeg usaglašavanja sa standardima EU u oblasti obrazovanja. Poslednji deo rada prikazuje stepena usklađenosti obrazovnog sistema Republike Srbije meren indikatorima ostvarivanja napretk u ciljevima proklamovanim Stateškim okvirom Unije u oblasti obrazovanja i obuka. Autorka zaključuje da je neophodno izvršiti reviziju postojećeg učinka na svim nivoima obrazvanja i posebno raditi na unapređenu većeg stepena inkluzije i dostupnosti svih nivoa obrazovanja.

ç