Aleksandar Kostić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica.

PERIODIKA

GLOBALIZACIJA – ANALOGIJA S PROŠLIM VREMENIMA

U svom radu autor istražuje razvoj fenomena globalizacije uspostavljajući pri tome analogije s prošlim vremenima: Starom Grčkom, Rimskom imperijom itd. Razlozi propasti ovih imperija su umnogome slični sa određenim pojavama u savremenom svetskom društvu pa se mogu vršiti različite komparativne analize. Međutim, imperije iz sličnih razloga ulaze u krizu i na kraju propadaju. Reč je o geopolitičkim zajednicama čija pojava i vek imaju svoje zakonitosti. Jedinstveni ekonomski prostor, jedinstvena valuta, nepostojanje carina, unificirana trgovina i finansije, unutrašnja zavisnost između teritorija, umnogome podsećaju na odlike savremene globalizacije. Upravo mnoge kontroverze proizilaze iz različitih interesa imperija i njihovih kolonija. Osnovni metodi kojima se autor koristi u svom radu su istorijski, komparativni, dijalektički i metod analize sadržaja.

ç