Aleksandar Jazić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

PERIODIKA

POLOŽAJ OPŠTINA I REGIONA U ČEŠKOJ REPUBLICI

U radu se analizira proces početka i sprovođenja decentralizacije u Češkoj Republici nakon ulaska u proces tranzicije. Pažnja je najviše posvećena temeljima i organizaciji uspostavljenih na savremenim standardima nakon raspada Varšavskog pakta. Značajan element ove analize je usklađenost procesa decentralizacije u ovoj zemlji sa evropskim standardima u istoj oblasti. Cilj ovog rada je da se utvrdi jasna definisanost položaja i ovlašćenja jedinica lokalne samouprave, što uključuje i regione. Zato je Ustav Češke Republike važan aspekt u ovoj analizi. U to spada i jasan uvid u razgraničenje ovlašćenja i nadležnosti između lokalnih i regionalnih vlasti, na jednoj, i centralnih vlasti, na drugoj strani. U radu se može videti da je Češka Republika učinila značajne korake u unapređenju svog sistema lokalne i regionalne samouprave u skladu sa savremenim standardima koji postoje u ovoj oblasti. Nameće se mišljenje da je postojeći sistem lokalne i regionalne samouprave u Češkoj Republici izgrađen po ugledu na razvijene zapadnoevropske zemlje. U slučaju ove države to znači da su temelji lokalne i regionalne samouprave izgrađeni su na savremenim osnovama, odnosno njegovo funkcionisanje prati razvoj ove oblasti koji postoji na evropskom tlu.

ç