Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ZNAČAJ POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI U SPREČAVANJU EFEKTA „STAKLENOG PLAFONA“ I DISKRIMINACIJE ŽENA U RADU I ZAPOŠLJAVANJU U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Efekat „staklenog plafona“ je diskriminatorska praksa zasnovana na polu kao ličnom svojstvu, koja je prvi put prepoznata u SAD početkom 1980-tih godina 20. veka. Ona stvara nejednakost i neravnopravnost između žena i muškaraca u oblastima rada i zapošljavanja i političkom angažmanu žena. U ovom radu, polazimo od istorijskog nastanka, razvoja i širenja ovog pojma u svetu i zadržavamo se na praćenju ovog efekta u oblasti rada i zapošljavanja. Zatim pokušavamo da kroz praksu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti utvrdimo, da li je ova pojava u Republici Srbiji prepoznata i rasprostranjena, kao i u čemu je značaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u njenom eliminisanju. Na kraju, pokušaćemo da utvrdimo, kroz studiju slučajeva sa kojima se suočio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u praksi, da li je ovaj akt polne diskriminiacije prepoznat kao diskriminatorska praksa u Republici Srbiji, kao i u kojoj meri su pojedine strateške parnice, kao i mišljenja i preporuke Poverenika uticale na to da „efekat staklenog plafona“ bude eliminisan na radu i u vezi sa radom i zapošljavanjem žena u Republici Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  • Галић Бранка, Никодем Крунослав, „Перцепција родних једнакости и шанси при запошљавању у хрватском друштву”. Поглед незапослених жена”,  Ревија за социјалну политику, Вол. 16 бр. 3/2009. стр.  253-271.
  • Закон о забрани дискриинације, „Службени гласник РС“ бр. 22/2009.
  • Скраћени редован годишњи извештај Пвереника за заштиту равнооправности за 2018. годину, Повереник за заштиту равноправности, март 2019. године, стр. 31.
  • Стретегија превенције и заштите од дискриминације, Влада Републике Србије, „Службени гласник РС“ бр. 60/2013. стр. 32-33.
  • Bertrand Marianne, “The Glass Ceiling”, Becker Friedman Institute for Research in Economics Working Paper No. 2018-38, 2017.
  • Cotter А. David, Hermsen M. Joan,  Ovadia Seth,  Vanneman Reeve, „The Glass Ceiling Effect“ Social Forces, Volume 80, Issue 2, December 2001, pp. 655–681.
  • Jergovski Antonija, “Stakleni strop. Granice u napredovanju žena na radnom mjestu, Obnovljeni život, Vol. 65, br.  3/2010. str. 403-412.
  • Karni Annie, “Hillary’s glass ceiling moment”, Politico, 7.06.2016.
  • Palen Renata, Ronkowski Piotr, „Eurostat, Newsrealase, 38/2018. 7 March 2018. Witzel Morgen, A History of Management Thought (Second Edition), Rutledge, New York, 2017, p. 321.
PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2019 3/2019 UDK 342.722(497.11) 47-69
ç