Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

VLAST I SUDSKA VLAST U PERIODU TURSKOG USTAVA I USTAVOBRANITELJA

Sažetak

U radu je data analiza prvog ustava u ustavnoj istoriji Srbije, prvog ustava na Balkanu, Turskog od 1838. godine koji se primenjuje tri decenije. Objašnjene su odredbe ustava koje regulišu podelu vlasti. Knez i Savet su ukrstili koplja u domenu izvršne i zakonodavne vlasti. Analizirana je sudska vlast koja se odvaja od uprave, štiti novostvorene vrednosti i postaje unutrašnje ogledalo srpske novovekovne istorije. Ustavobraniteljski režim (1842-1858), novi je sistem u upravi, vladi koji nastoji da ograniči vlast vladara stvaranjem novih institucija. Predmet proučavanja za vreme ustavobraniteljskog režima su: pisani zakoni, stvaranje državnog aparata, činovničkog sloja, sudske organizacije i postupka, prvog administrativno-sudskog mehanizma, uslova podele vlasti, vršenja vlasti.

Ključne reči:

Reference

  1. Данић Данило, Развитак административног судства у Србији и остале скупљене расправе из јавног права, Београд, 1926.
  2. Фира Александар, Уставно право Републике Србије, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад, 2007.
  3. Јанковић Драгослав, Историја државе и права Србије XIX века, Београд, 1958.
  4. Јовановић Слободан, Уставобранитељи и њихова влада, БИГЗ, Београд, 1990.
  5. Јовичић Миодраг, Лексикон српске уставности, Филип Вишњић, Београд, 1999.
  6. Кандић Љубица, Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835-1903, Београд, 1988.
  7. Кандић Татјана, Судска власт у уставном и законодавном развоју Републике Србије, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013.
  8. Келзен Ханс, Општа теорија права и државе, Београд, 1951.
  9. Кркљуш Љубомирка, Правна историја српског народа, Нови Сад, 2002.
  10. Љушић Радош, „О уставу од 1838. године“, зборник САНУ, Уставни развитак Србије у XIX веку и почетком XX века, Београд, 1990.
  11. Љушић Радош, Српске државности XIX века, Београд, Српска књижевна задруга 2008.
  12. Медаковић Дејан, „Идејне припреме Српског устанка“, Изабране српске теме, књига 4, Београд, 2006.
  13. Ницовић Јован, Уставни развој Србије 1804. до 2006, Sezam medico, Београд, 2007.
  14. Орловић Слободан, Начело поделе власти у уставном развоју Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  15. Продановић Јаша, Политичке и правне студије, Просвета, Београд, 1990.
PERIODIKA Politička revija 2/2015 УДК 342.4+342.33(497.11)„1838/1868“ 111-123
ç