Tema broja

KOSOVO I METOHIJA - ISTORIJA, TRADICIJA I OBIČAJI

TRADICIJA U SVETLU PROMENA

Sažetak

Promenljiva kao i sve na svetu, tradicija se zbog sporog ritma promena shvata kao kulturna nepromenjivost zbog čega i ima neupitni status u zajednici. Određena prvenstveno svojom prošlošću, tradicionalna društva su se i odlikovala vekovnom nepromenjivošću ali i svojom unutrašnjom kreativnom dinamikom izraženom stvaranjem autentičnih oblika materijalne i duhovne kulture. Spontano, nesvesno i svesno menjanje tradicije se razlikuje od onog njenog aspekta koji se otporom prema promenama zatvara u sebe i postaje tradicionalizam. Ukoliko se ovaj proces sagleda u recepcijskoj ravni, onda se u eposi moderne može uočiti povišena svest o mogućnosti radikalne promene odnosa prema nasleđu izražene u poništavanju prethodne i uspostavljanju sasvim nove tradicije.

Ključne reči:

Reference

  1. Караџић Вук, Српски ријечник (1852), Сабрана дела Вука Караџића, књ. 11 (l), Просвета, Београд, 1986.
  2. Вукове народне пословице с регистром кључних речи, Нолит, Београд, 1996.
  3. Јанковић Велмар Владимир, Поглед с Калемегдана, поновљено издање, Библиотека града Београда, Београд, 1998.
  4. Јовановић Бојан, Српска књига мртвих, Градина, Ниш, 1992.
  5. Јовановић Бојан, Дух паганског наслеђа, Светови, Нови Сад, 2000.
  6. Јунг Карл Густав, Психолошки типови, Изабрана дела, књ. 5. Матица Српска, Нови Сад, 1977.
  7. Строс Клод Леви, Дивља мисао, Нолит, Београд, 1966.
  8. Хабермас Јирген, Теорија и пракса, Култура, Београд, 1980.
  9. Чајкановић Веселин, Мит и религија у Срба, СКЗ, Бео­град, 1973.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2009 УДК: 316.72 99-110
ç