Tema broja

PRIKAZ

SVA LICA OPOZICIJE

Sažetak

Prikaz knjige: Zoran Stojiljković, Sva lica opozicije, Beograd: Vukotić medija, 2015, 280 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2017 УДК 329(497.11)“1990/2015“(049.3) 173-177
ç