Tema broja

PRIKAZI

Srbi Bosne i Hercegovine u XIX veku – borba za slobodu i ujedinjenje

Sažetak

Prikaz knjige :

Jovan B. Dušanić – Lipljanski, Srbi Bosne i Hercegovine u XIX veku – borba za slobodu i ujedinjenje, Catena mundi, Beograd, 2018.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2019 1/2019 УДК 94(=163.41)(497.6)"18/19"(049.3) 297-303
ç