Tema broja

KRIZA I TRANZICIJA

SOCIJALDEMOKRATSKA ALTERNATIVA RAZVOJA – STRATEGIJA IZLASKA IZ KRIZE I MODEL TRANZICIJE SA SOCIJALNOM ODGOVORNOŠĆU

Sažetak

Polazeći od kritike dominantne strategije razvoja u zemljama u tranziciji, oličenoj u neoliberalnoj zavisnoj moderni­zacii, koja se izrodila u restauraciji kapitalizma periferije na Balkanu, autor traga za alternativnom strategijama razvoja. On tu strategiju tranzicije sa socijalnom odgovornošću upravo nalazi u socijaldemokratskom modelu razvoja. U radu se izlažu ciljevi i vrednosti socijaldemokratskog razvoja društva i mogućnosti implementacije ove koncepcije na balkanska društva.

Ključne reči:

Reference

  1. Слободанка Ненадовић, Држава благостања –  идеје и политика, Београд, Драганић, 1995;
  2. Љубиша Митровић, Савремено друштво: стратегије развоја и актери, Институт за политичке студије, Београд, 1996, стр. 189.
  3. Љубиша Митровић, Друштвене промене и актери (огледи о савременој левици), Правни факултет, Ниш, 1999.
  4. Бране Марковић, Социјалдемократија и социјалдемократске странке, “Службени гласник, Београд, 2007.
  5. А. Турена, Критика модерности, Политичка култура, Загреб, 2007.
  6. К. Маркс, Осамнаести Брумаире Лоуиса Бонамарте, Напријед, Загреб, 1973.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 321.01:329.14 295-306
ç