Tema broja

POLITIKA, FILOZOFIJA I BEZBEDNOST

SLOBODA, LJUDSKA BEZBEDNOST I IDENTITET

Sažetak

Verovatno razumete da su u proteklih trideset godina, naročito nakon pada komunizma, ljudska prava postala nova ideologija na kraju ideologija. Svi su saglasni sa idejom ljudskih prava. Za levo i desno. Za sever i jug. Za državu i crkvu. Zašto su nam onda mnoge teorije govorile da je ideologija osvećena i da je ova, tako nazvana “velika ideologija o ljudskim pravima” nastala na samom kraju ideologija. Ali u isto vreme, ako slušate vesti, svi vi slušate vesti poslednjih deset, petnaest godina, znaćete da se mnoga ljudska prava krše danas u svetu kao i u prethodnim periodima van granica rata. Svakodnevno smo suočeni sa svirepošću, ubistvima, mučenjima ljudi, u zatvorima bez suđenja i tako dalje. To je upravo prvi paradoks.  Imamo veliku pobedu ljudskih prava, a sa druge strane se nastavlja kršenje njihovih principa.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2019 1/2019 УДК 341.231.14 191-200
ç