Tema broja

POLITIKA, FILOZOFIJA I BEZBEDNOST

SLOBODA, IDENTITET I BEZBEDNOST

Sažetak

U radu se razmatra odnos nekih od najvažniji pojmova i koncepcija u filozofiji kao što su oni slobode i identiteta. U razvoju analize ona postaje kontekst filozofskog smisla interesovanja za interes bezbednosti. Analizira se karakter dve vrste normi, teleološke i neteleološke, koje odgovaraju karakterizaciji dve vrste koncepta slobode pozitivnom i negativnom. Na osnovu dobijenih filozofskih zaključaka ispostavlja se teza o slobodi kao umnoj strukturi umskog poretka prema kome se uređuje i formalno-pravni poredak društva. Identitet se u slobodi umnog izbora ispostavlja kao dominantno individualna baš kao što se interes za bezbednošću pojavljuje kao legitimacija ljudskog interesa za slobodom i sledstvenim institucionalnim uređenjem kojim se „napušta“ prirodno stanje apsolutne slobode koje vodi u svoju suprotnost.

Ključne reči:

Reference

    • Бодин М., Национална безбедност, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2017.
    • Бодин М., Теоријске претпоставке разумевања и остваривања националне безбедности, у „Ризик, моћ, заштита“, (зборник), Службени гласник и Факултет безбедности, Београд, 2008.
    • Кант И., Критика практичног ума, БИГЗ, Београд, 1986.
    • Лок Џ., Две расправе о влади, Младост, Београд, 1978.
    • Хобс Т., Левијатан, Култура, Београд, 1961.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2019 1/2019 УДК 123:321.01 223-236
ç